Sąlygos ir taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

 1. Atvykimas nuo 14.00 val.
 2. Išvykimas iki 11.00 val.
 3. Nuomininkas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervacijos formoje.
 4. Nuomotojas neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą ar už kitus klaidingai nurodytus duomenis.
 5. Užpildęs ir išsiuntęs rezervaciją, nuomininkas gauna rezervacijos patvirtinimą, kurioje nurodoma atvykimo/išvykimo laikas, asmenų skaičius, kaina bei kita svarbi informacija.
 6. Poilsio patalpos laikomos galutinai rezervuotomis tik gavus vienos nakvynės avansinį apmokėjimą.
 7. Rezervacija gali būti atšaukta ar esant galimybėms pakeista nemokamai iki atvykimo datos likus daugiau nei 14 dienų.
 8. Jeigu rezervacija atšaukiama iki atvykimo datos likus mažiau nei 14 dienų arba nuomininkui neatvykus numatytą dieną iki 24 val., imamas avansinio dydžio anuliacijos mokestis.
 9. Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių būtų neįmanoma suteikti paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodytu laiku, mes įsipareigojame nedelsiant apie tai informuoti nuomininką ir grąžinti jo sumokėtą rezervacijos mokestį.
 10. Nuomininkui atvykus ir trumpinant rezervaciją registracijos metu nuomotojui yra kompensuojami atsiradę nuostoliai. Taikomas 100 % vienos nakties kainos dydžio mokestis.
 11. Nuomotojas turi teisę anuliuoti rezervaciją, jeigu negautas avansinis mokėjimas be jokio paaiškinimo bei nepavyksta susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.
 12. Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių nuomininkas privalo išvykti anksčiau laiko, nei patvirtinta rezervacijoje, sumokėta suma negrąžinama, jeigu nėra papildomo susitarimo.
 13. Nuomininkas likusią rezervacijos sumos dalį pilnai apmoka atvykimo dieną, registracijos metu.
 14. Už teikiamas paslaugas gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais (Eurais) arba išankstiniu apmokėjimu, banko pavedimu.
 15. Viename apartamente gali apsistoti iki 4 asmenų vienu metu, (įskaitant ir vaikus į asmenų sudėtį). Yra galimybė pristatyti lovytę/maniežą už papildomą mokestį.
 16. Apartamente galima tik 1 papildoma lovytė/maniežas vaikui.
 17. Papildoma lovelė/maniežas neįskaičiuotas į standartinę kainą.
 18. Viešnagės metu, papildomi žmonės gali būti apgyvendinami kainininke nurodytomis kainomis, kai viename apartamente neviršijamas 4 asmenų skaičius.
 19. Dėl kitų poilsiautojų saugumo, nuomininkai su naminiais gyvūnėliais yra neapgyvendinami.
 20. Apartamentuose ir poilsio teritorijoje nuo 22.00 iki 9.00 val. draudžiama triukšmauti. Jei nuomininkas trikdo viešąją rimtį bei nereaguoja į administracijos perspėjimus, nedelsiant privalės palikti poilsiavietę.
 21. Nuomotojas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą asmenims, kurių elgesys yra netinkamas, kelia pavojų kitų poilsiautojų sveikatai ir saugumui, prieštaraujaja viešajai tvarkai, kelia materialinę žalą nuomotojo turtui.
 22. Nuomininkas privalo laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių, bei sveikatos apsaugos ir higienos normų reikalavimų. Nuomotojas už šių taisyklių nesilaikymą atsakomybės neprisiima.
 23. Rūkyti, naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi patalpose griežtai draudžiama. Rūkyti leidžiama atvirose terasose ir balkonuose. Už šių taisyklių pažeidimą bus taikoma 50 Eur bauda.
 24. Nuomininkas privalo tinkamai naudotis poilsinėje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti administracijai apie pastebėtus jų gedimus ar trūkumus bei atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl nuomininko kaltės.
 25. Nuomininkas įsipareigoja saugoti ir tausoti nuomuotojo turtą. Apartamentuose ir teritorijoje esantys daiktai yra nuomotojo nuosavybė, todėl nuomininkas išvykdamas neturi teisės juos pasiimti.
 26. Pašalinių asmenų lankymasis poilsinės teritorijoje ar patalpose draudžiamas, jeigu nėra atskiro susitarimo.
 27. Nuomininkai patys atsakingi už savo ir savo vaikų (globotinių) saugumą.
 28. Nuomotojas neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą.
 29. Nuomininkas pateikęs rezervaciją sutinka su nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

 

Turite klausimų? Susisiekite